top of page

Gezondheid brengt geluk &

Songshan Shaolin Tempel Wushuguan

nieuw embleem Gezondheid Brengt Geluk gr

Shaolin quan of Shaolin boksen was mijn eerste aantrekkingspunt binnen Chinese krijgskunsten. Ik startte in '97 bij meester Walter Toch. Bij hem volgde ik een zeer goede opleiding in traditionele Shaolin, daarnaast kregen we ook de kans om workshops te volgen bij Chinese coaches uit Zhengzhou. Hierdoor, maar ook door de inspiratie die Mr. Toch mij bood, die als eerste westerling ooit het eerste graduaat behaalde in Songshan Shaolin Tempel Wushuguan in China, ontstond de motivatie om ook in China les te volgen. In 2004 startte ik in Dengfeng Songyang Shaolin Academy olv Shi Deqiang (18 Basics, Wubu, Tongbi quan, Lien Huang quan, Xiao Hong quan en Da Hong quan) , en vanaf 2006 zette ik mijn training voort in Songshan Shaolin Temple Wushuguan olv Jiao Hongbo of Shi Deding (18 Basics, Luohan quan, yin shou gun, jingsai gun, jingsai dao, Damo Jian, Ba Duan Jin, Qin na). Daarna keerde ik frequent terug naar Wushuguan om mijn studies verder te zetten in Shaolin quan. Zo kreeg ik later ook les van Chen Junjie en Han Xinqiang (18 basics, Qi Qing quan en Tai Zhu Chang quan). In juli 2018 werd ik door SSTW, Jiao Hongbo aangesteld als eerste afgevaardigde voor België om een departement voor Wushuguan op te richten binnen mijn reeds bestaande school voor taiji.

Wushuguan Approval ceremony with Jiao Hongbo
Songshan, China 2006
CHINA 2018

Shaolin is naast zelfverdediging nog veel meer, de opleiding is vaak zeer zwaar en sleutelt dan ook aan de geest van het individu. Shaolin betekent dan ook grenzen verleggen. Uithoudingsvermogen, flexibiliteit, kracht en snelheid zijn allemaal factoren waarbij Shaolin veel aandacht ligt. Hiervoor is het dan ook belangrijk om in de juiste omgeving en op de juiste manier les te krijgen. Daar ligt dan ook de concentratie op bij 'Gezondheid brengt Geluk'. Er wordt les gegeven aan verschillende groepen van verschillende niveaus. Zo is er de jongste groep van 8 tot 12 jaar en een groep vanaf 12 jaar. We proberen de lat voor de jonge groep zo hoog mogelijk te leggen. Maar ook voor de jongeren in de groep 12+, voor volwassenen is de les meer op maat, gezien Shaolin eigenlijk best van kinds been af wordt gevolgd (8jaar). Er is ook de gelegenheid privé workshops te volgen bij 'Gezondheid brengt Geluk'.

 

De omgeving waar de leerlingen les krijgen is overdekt maar in open lucht tussen het groen om optimale zuurstof te garanderen. Dit gebeurt door de seizoenen heen zodat het lichaam zich ook aan alle omstandigheden kan leren aanpassen. Shaolin maakt uiteraard gebruik van Qi, Qi is een energie die door het lichaam geproduceerd wordt en zich manifesteert binnenin het spijsverteringsstelsel. Deze energie zorgt voor een innerlijke opwarming die het lichaam beschermt tegen koude, maar kan ook het lichaam voorzien van afkoeling door de juiste ademhaling toe te passen. Hier ligt dan ook de link tussen extern en intern.

Gezien 'Gezondheid brengt Geluk' departement is van Songshan Shaolin Tempel Wushu Training Center zal er ook de mogelijkheid zijn van coaches uit Shaolin les te krijgen. We zullen ook gemachtigd zijn de recent gevormde Shaolin Duans uit te reiken op onze school. Daarnaast zullen er frequent ook zomerkampen georganiseerd worden naar Songshan Shaolin Tempel Wushuguan. Zodat de leerlingen ook kennis kunnen maken met de cultuur waaruit deze martiale kunst is ontstaan en zich kunnen meten aan het Chinees niveau.

Wushuguan Approval ceremony with Jiao Hongbo
Shaolinsi Wushuguan class 2006
Shaolinsi Wushuguan class 2006
Shaolinsi Wushuguan class 2018
Shaolinsi Wushuguan class 2006
IMG_6662b.jpg
Shaolin Wushuguan with Wang Leijun 2006

Betekenis 'Shaolin'

Het shào (少) in "Shaolin" refereert naar de Shaoshi berg (少室山), een van de zeven bergen die het Songshan gebergte vormen; het is op deze berg waar het klooster is gevestigd. Het woord lín (林) betekent "bos". Het woord sì of shao (寺) betekent "klooster/tempel". De taijiquan meester Zhang Zuyao vertaalde het woord "Shaolin" op incorrecte wijze als "jong bos" of soms als "klein bos". De eerste Shaolintempel werd gebouwd in 495nChr in Dengfeng en deze is een van de oudste boeddhistische tempels van China. Men veronderstelt dat het gebruikt werd om de Indiase monnik Batuo een onderkomen te bieden gedurende de 30 jaren dat hij het Hinayana boeddhisme predikte in China.

Shaolin Wushuguan with Wang Leijun 2006
Wushuguan 2006
Isamu Imamura, Bai Zhongdi and Thomas Roelant Shaolinsi 2006
Shaolinsi Wushuguan 2006 Shaolin Damo Jian

Geschiedenis

Traditioneel ontwikkelden de Shaolinmonniken hun expertise in zelfverdedigingskunsten als antwoord op de aanvallen van bandieten, als een manier om lichamelijk in conditie te blijven en om mentale en fysieke discipline te krijgen. Shaolinmonniken reisden vaak veel door het land om het boeddhisme te prediken, en waren daardoor regelmatig het doelwit bij roofovervallen.

De bloeitijd van de tempel was tijdens de vroege Tang-dynastie (618-907), waarover in de geschiedschrijving verhaald wordt, dat Shaolinkrijgsmonniken het leven redden van de toekomstige keizer Li Shimin en hem bijstonden in zijn strijd tegen rebelse krachten. Toen hij eenmaal de troon bestegen had, vergrootte de dankbare keizer hun onroerend goed en gaf een aantal van hen toestemming verder te gaan met hun training als strijdmonniken. De kunsten van Shaolin bereikten hun top tijdens de Ming-dynastie (1368-1644), toen honderden Shaolinmonniken militaire status verwierven, en persoonlijk campagnes leidden tegen rebellen en Japanse bandieten. Tegen deze tijd hadden de Shaolintempels hun eigen unieke stijl van zelfverdedigingskunsten ontwikkeld, die bekend raakte als exemplarisch voor Chinese wushu.

De oorspronkelijke tempel werd vele malen geplunderd en herbouwd: de Mantsjoes vernietigden de oorspronkelijke gebouwen in 1647 en vermoordden bijna alle Shaolinmonniken aldaar. De Shaolintempel werd pas rond 1800 herbouwd. Een grote brand die in 1928 werd aangestoken door krijgsheer Shi Yousan vernietigde vele manuscripten van tempelbibliotheek die van onschatbare waarde waren. Deze manuscripten konden slechts gedeeltelijk op grond van nog overgebleven kennis van overlevende Shaolingroeperingen gereconstrueerd worden.

Door de eeuwen heen zijn er diverse afdelingen van Shaolin ontstaan door China heen met gebouwen in het hele land. Een van de beroemde was die van Fujian (bekend als de "Zuidelijke Shaolin"). Als gevolg hiervan werden duizenden seculiere bewegingen gesticht, die zich volledig aan het onderwijs in de zelfverdedigingskunsten wijdden, niet enkel in China, maar ook in regio's over de hele wereld met een grote Chinese gemeenschap.

Wushuguan 2006
Shaolin schildering transparant.png

Bodhidarma

 

De Shaolinmonniken hingen het Chan-boeddhisme aan (dat later in Japan het zenboeddhisme werd) en Zuiver Land-boeddhisme. De bekendste naam die met Shaolin wordt geassocieerd is misschien die van Bodhidharma of Tamo. Van hem wordt gezegd dat hij een Indiase leraar van het boeddhisme was in de 5e en 6e eeuw. Volgens het verhaal werd Bodhidharma aanvankelijk de toegang tot de Shaolintempel geweigerd, en werd hij pas toegelaten, nadat hij negen jaren lang tegenover een muur in de buurt had zitten mediteren, waardoor er uiteindelijk gaten in de muur brandden. Na de tempel binnen te zijn gegaan, trof Bodhidharma de monniken in slechte conditie aan omdat zij hun leven lang enkel hadden gestudeerd in geschriften. Om deze reden introduceerde hij een regime van oefeningen in de zelfverdedigingskunsten, waaruit later de kungfu werd ontwikkeld.

Hoewel hem traditioneel toegeschreven wordt, voor het eerst het Chan-boeddhisme in China te hebben onderwezen, worden Bodhidharma's bijdragen aan de zelfverdedigingskunsten recent in twijfel getrokken. Sommigen zeggen dat elementen van de spirituele inhoud van de zelfverdedigingskunsten die aan hem worden toegeschreven terug te vinden zijn in de leer van de boeddhistische tradities van de esoterische (Mi Tsung) en Yogacara (Wei Shih). Ondanks deze vragen heeft Bodhidharma zich de status van een culturele held verworven in de verbeelding van het volk, eerst in China en later ook internationaal.

Diverse moderne schrijvers hebben gepoogd het gegeven dat de Shaolintempel de geboorteplaats was van de Shaolin Chan in diskrediet te brengen, maar deze pogingen zijn bekritiseerd omdat ze uit zouden gaan van speculatieve tekstkritiek en het uitsluiten van boeddhistische teksten en manuscripten.

Wushuguan 2018
Lotus-Flower bruin.png
bottom of page