top of page

Health is Happiness &

Shanghai Chen Style Taijiquan Association

nieuw embleem Gezondheid Brengt Geluk gr
Authorization om branche op te richten van Wushuguan 2018/19

2018 Songshan Shaolin Temple Wushuguans officiële erkenning om branche op te richten

Diploma Songshan Shaolinsi Wushuguan 201

2011 Songshan Shaolin Temple Wushuguan certificaat 18 Basis bew., Qi Xing en Tai Zhu Chang quan.

Diploma Songshan Shaolinsi Wushuguan 200

2006 Songshan Shaolin Temple Wushuguan certificaat 18 Basis bew., Luohan quan, Shaolin stok, Shaolin Breedzwaard en Shaolin Damo rechtzwaard.

Diploma Songyang academy 2004.jpg

2004 Shaolin Songyang Academy certificaat Tongbi , Xiao Hong Quan en Da Hong Quan.

shaolin duans.jpeg

Shaolin Duans

bottom of page